Felhívás a helyi építési szabályzat 121/2018(XI.28) módosításáról

Szeremle_HESZ_m_partneri_egyeztetes - 2018.12.

Hirdetmény

Pm_levél_43§(2)c)

Szeremle_Eljr_43§(2)c

Szeremle_hirdetmény_melléklete

 

 

 

 

 

 

 

Szeremle község településrendezési tervének előzetes munkaanyaga:

Előlap; tartalomjegyzék

Előzmények

I.1.1.Településszerkezeti terv ( 11 MB adat !!! )

I.1.2.Településszerkezeti terv leírása

I.1.5.Településrendezési terv megfelelési igazolása

I.2. Melléklet: történelmi térképsek ( 77 MB adat !!! )

I.2. Melléklet: utcaképek ( 98 MB adat !!! )

I.2. Melléklet: táj jellemzők és külterületi beépítések

I.2. Melléklet: védett épületek

I.3. Alátámasztó javaslat

I.4.1.Tájrendezési javaslatok

I.4.2. Közlekedés

I.4.3. Közművesítés ( 21 MB adat !!! )

I.5. Régészeti tanulmány

II.1.HESZ

II.2.HESZ mellékletek,szabályzatok,tervek ( 18 MB adat !!! )

II.3_HESZ függelék

-

I.1.3. Változások

I.1.4. Területi mérleg

I.1.5. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

I.1.6. Biológiai aktivitási érték számítás eredménye

I.2. Megalapozó vizsgalat

I.2. melléklet/1: természetvédelemmel érintette területek összesítő lapja

I.4.4. Környezeti értékeles; hatások és feltételek

I.4.5. Szabályozási koncepció

Jóváhagyás jegyzőkönyve

Tartalomjegyzék

HESZ_1_melléklet_SZ_1 ( 11Mb adat !)

HESZ_2_melléklet_SZ_2

HESZ_11)2014.(XII.22.).rendelet

Településszerkezeti terv ( 15 Mb adat !)