SZ.É.K. Egyesület

Szeremlén Élők Köre

 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"

/Tamási Áron/

SZ.É.K. Egyesület elnöke: Kiss Ilona

Az Egyesület legfontosabb célja egy közösségi hely megteremtése, amely befogadná az idősek klubját, baba-mama programokat, zenei esteket, konferenciákat, előadásokat, kiállításokat.

Ehhez kínálta magát a falu Fő utcáját díszítő körülbelül 100 éves módos gazda ízlését, értékrendjét tükröző ház, amely lassan romló állapotával segítségért kiált.

SZ.É.K. Egyesület célkitűzései:

Az egyesület létrehozása olyan emberek vállán nyugszik, akik úgy érezték, érzik, hogy abban a faluban, ahol élnek, Szeremlén szükség van a közösség újraépítésére. Kicsiben elkezdve, példamutatással, összefogással haladni és követni azt a célt, amelynek lényege, hogy a falu társadalma újra úgy érezze, hogy cselekvéssel, aktivitással tehet azért, hogy környezete elviselhetőbb, esztétikus, értékes, jövőben is élő legyen, a szellemi tudást, amelyet felhalmozott az évtizedek során, és amely elhalóban van, megőrizze, továbbadja a fiataloknak, gyermekeknek. Ezáltal megnyitva az utat a még tudásukat őrző idősebb generáció és a fiatalok között, az idősek ez által megértő közösségre lelnek újra, ahol hasznosnak érezhetik magukat.

Cél, hogy a saját lakói számára vonzóbbá tegye a falut, belső tartalommal és külső épített-szépített környezettel. A belső tartalom megteremtéséhez kulturális programok szervezését úgymint klasszikus és népzenei estek, kézműves, kortárs-, képző- és iparművészeti előadások, kiállítások, tárlatok, rendezvények, a falu múltjához, életéhez kötődő ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat, kiadványok szerkesztése és kiadását, kulturális értékek digitalizálását és archiválását, értékőrző kutatásokat szervez, támogat, néprajzi értékeket képviselő tárgyak, dokumentumok gyűjtését szorgalmazza.

Az eltűnőben lévő helyi kézműves hagyományok felelevenítését (fonás, szövés, rostkötés, főkötő készítés), gyermekek oktatását az élménypedagógia módszereivel, erdei iskola megszervezését, a nagy múltra visszatekintő színjátszás újraélesztését vállalja.

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy olyan hely létrehozásán munkálkodjunk, amely vonzó kulturális tartalommal, segítő szándékkal, jó érzést keltő környezettel, lelkesítő közösséggel rendelkezik, amely segíti a fiatalok, családalapítók megmaradását, a gyermekeik jövőjének biztosítását, itt helyben, az 1500 lelkes faluban Szeremlén.

 

 

Képek, az eddigi munkáinkról a faluban:

Gazolás a Református templom előtt, ide kerültek a gyönyörű faragott virágtartók:

A legutóbbi rendezvényünk a Művelődési Házban tartott Jótékonysági est volt, a zenét DJ IZMOS szolgáltatta.

Mindenkinek köszönjük a részvételt és, hogy adományukkal támogatták a SZ.É.K. Egyesületet.