Szeremlei Polgárőr Egyesület

 

Újjá szerveződésünk és megalakulásunk 2000.03.01.

Kiemelkedően közhasznú szervezet melyet a cégbíróságon bejegyeztek 2001.06.28.-án                             PK. 06.077/2001 nyilvántartási szám: 2021.

Székhelye: Szeremle, Rákóczi u. 13.

A Polgárőrség jelenlegi elnöke: Kiss Imre

Elérhetősége telefon:06 79/476-214; 06/20 966-0195  

Polgárőrségünk célja, feladata:

Célja: Bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság erősítése, katasztrófa-elhárítás, mentés és tűzoltás úgy, hogy magatartásunk tudatos és jogkövető legyen. “Bűnmegelőzési jelenlét a közterületeken, nyilvános helyeken: az álló és mozgó figyelő szolgálatokkal”. Ezt a szolgálatot úgy kell teljesítenünk, hogy községünk lakói “azonosuljanak a polgárőri fellépés jogosságával, szükségszerűségével. és érezzék, hogy közülük valók vagyunk, velük vagyunk, értük vagyunk.”

Feladataink: Nyílt és rejtett szolgálatokkal visszatartani a törvénysértőket, a bűnelkövetőket. Jelzésadással segíteni közbiztonságunk erősítését úgy, hogy szolgálatunkat, fellépésünket a megelőzésre való törekvés hassa át; s ezt a tevékenységet senki se érezze állampolgáraink zaklatásának. 

ˇ”Biztonságos település,, címet kaptunk: 2003.május, 6-án.

 Szervezetünk adószáma: 18361111-1-03 melyre szívesen várjuk adója 1% -át .

Ha szervezetünk tagja szeretnél lenni, jelentkezz: 06-30-621 06 83 telefonszámon.               

2011-09-07